Zorghotels

 

Soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet meer thuis kunt verblijven. Doordat u herstellende bent van een medische ingreep of omdat u moet revalideren onder professionele begeleiding. Of wellicht omdat u zich thuis onzeker voelt. In onze zorghotels kunt u in alle rust en met optimale zorg herstellen. Ook kunt u hier terecht voor vakantie met zorg (zie de folder Achterommetjes).

Professionele zorg en de luxe, comfortabele omgeving van een hotel zijn kenmerkend voor de zorghotels van De Gouden Leeuw Groep.

 

De zorghotels bieden tevens de mogelijkheid om familie of mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Het verblijf biedt professionele zorg en ondersteuning door verpleegkundigen en verzorgenden, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een veilig gevoel. Daarnaast kunt u in onze zorghotels terecht voor overbrugging naar een permanent verblijf.

De Zorghotels van De Gouden Leeuw Groep:

  • Tijdelijk verblijf met zorg
  • Herstel en revalidatie na een operatie
  • Vakantieverblijf met zorg
  • Van basis tot intensieve verpleegkundige zorg
  • Verlichting voor familie en mantelzorgers
  • Tijdelijk verblijf wanneer het thuis niet gaat
  • Ter overbrugging naar een permanent verblijf
  • Logeren op basis van een Wlz indicatie

 

Voor het verblijf in De zorghotels van De Gouden Leeuw Groep kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket.

 

Graag informeren wij u over de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars.

Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws