Visie

  

Direct contact en persoonlijke betrokkenheid vormen het fundament voor een goede relatie. Goede zorg is meer dan een verzameling van noodzakelijke handelingen. Juist wanneer mensen moeten steunen op de deskundigheid en de zorgzaamheid van anderen, mogen ze rekenen op aandacht voor het individu en respect voor de kwaliteit van leven. Het werken met mensen geeft ons werk een extra dimensie. De werkhouding van onze medewerkers laat zich omschrijven als ondersteunend, uitvoerend en stimulerend. Dit komt tot uiting in de wijze waarop cliënten en medewerkers met elkaar omgaan. Respect en collegialiteit zijn sleutelwoorden die bepalend zijn voor de sfeer binnen De Gouden Leeuw Groep.

 

Kwaliteit is het uitgangspunt voor De Gouden Leeuw Groep. Binnen De Gouden Leeuw Groep streven wij naar kwalitatief hoogwaardig professionele zorgverlening met daarbij de meest optimale bewegingsvrijheid voor onze bewoners en cliënten. Een veilige woonomgeving, waarbij het veiligheidsrisico tot het minimale wordt gereduceerd, is van toegevoegde waarde. De bewegingsvrijheid wordt zo weinig mogelijk aangetast en de zelfredzaamheid bevorderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Als er voor de veiligheid van de bewoner hulpmiddelen nodig zijn, dan betreft dit hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk beperken. Mocht er in een zeer uitzonderlijk geval geen goede oplossing - zonder fixatie - voor de bewoner gevonden kunnen worden, dan gebeurt dit in samenspraak met externe deskundigen. De Gouden Leeuw Groep heeft het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling met één ster.

 

Innovatie en ondernemerschap spelen bij al de benoemde aspecten een belangrijke rol binnen De Gouden Leeuw Groep.

 

De belangrijkste elementen van onze visie zijn:
  • Persoonlijke betrokkenheid
  • Kwalitatief hoogwaardig professionele zorgverlening
  • Respect voor ieders identiteit en kwaliteit van leven
  • Bevorderen van de bewegingsvrijheid en de zelfredzaamheid van bewoners en cliënten
  • Innovatie en ondernemerschap
Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws